Introductie

Het Elkerliek ziekenhuis publiceert voor al haar belanghebbenden het jaardocument, vanwege haar maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid. We beperken ons in de verslaglegging tot de cruciale onderdelen van de publieke verantwoording over de gang van zaken in het ziekenhuis, te weten:

  • Profiel, structuur en kerngegevens van de organisatie
  • Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
  • Meerjarenbeleid inclusief kwaliteitsbeleid
  • FinanciĆ«n

De verslagperiode betreft het jaar 2015 van de stichting Elkerliek ziekenhuis. De feiten en cijfers, evenals de eerder verschenen jaardocumenten van het Elkerliek zijn digitaal beschikbaar via www.elkerliek.nl en www.jaarverslagenzorg.nl.

Het Jaardocument 2015 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht van het Elkerliek ziekenhuis op 24 mei 2016. Controleverklaring is opgenomen na de jaarrekening.